Noutati

Cum îmi revendic corect salariul de la un angajator German?

Sunt mai multe variante de a revendica banii, însă eu vă voi prezenta două.

  1. Metoda cea mai simplă.

Anunțați angajatorul că nu ați trimit banii corect și somați angajatorul să vă achite corect, în caz contrar prentîmpinați-l că îl veți acționa la Zollamt după locul de activitate unde angajatorul îsi are sediul. Dații un termen de maxim două săptămîni.

Dacă angajatorul vă ignoră sau încearcă să tergiverseze timpul, trecem la metoda nr.2

2. Metoda mai complicată.

Trimiteți-i angajatorului dvs. o listă în care sunt prevăzute orele prestate de dvs., locul unde le-ați prestat și funcția în care ați făcut-o. Trebuie să menționați sumele exacte pe care angajatorul dvs. vi le datorează. Semnalați-i un termen de 2 săptămâni pentru plată. Specificați-i datele  dvs. bancare. Solicitați într-un centru de consiliere o scrisoare model sau sprijinul unui interpret!

Atenție: trebuie să semnați scrisoarea și să i-o trimiteți angajatorului prin poștă (recomandată). Instanțele nu recunosc o somație de plată exprimată verbal, direct într-o discuție purtată, la telefon, prin e-mail sau prin SMS.

Păstrați o copie a scrisorii și o dovadă a depunerii la poștă!

Cât salariu pot revendica?

Este important să revendicați suma corectă. Veți revendica întotdeauna salariul brut pe oră sau salariul brut lunar. Veți proceda după cum urmează:

1.  Calculați-vă salariul brut pe care îl revendicați pentru luna respectivă. Multiplicați numărul dvs. de ore de muncă prestate cu salariul pe oră și agăugați și eventuale sporuri, de pildă pentru munca de noapte sau în zile de sărbătoare.

2. Calculați și alte sume neachitate: de ex. reduceri nejustificate de salariu sau plata unui concediu neluat încă la data la care relația de muncă cu angajatorul s-a sfărșit (plata concediului de odihnă).

3. Menționați sumele nete deja primate (avansuri).

4. Revendicați sumele brute cuvenite dvs. și menționați sumele nete primite! Nu deduceți nicio sumă netă din cea brută!

Exemplu:    
Revendicare brută    
Ore de lucru: 160 h x 8,84 € brut = 1414,40 € brut
+ spor de noapte: 32 x (8,84 € x 0,25) = 70,72 € brut
+ indemnizație de concediu 2 zile: 16 h x 8,84 € = 141,44 € brut
    = 1626,56 € brut
Avansul primit: 500 € net  
Suma totală: 1626,56 € brut – 500 € net  

Dacă în termen de 2 săptămâni nu primiți nicio plată, acționați-l pe angajatorul dvs. în justiție, la Zollamt, pentru a vă revendica drepturile salariale.

Vă doresc Succes!!!